Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE


Rekisterinpitäjä:

Musko Design (y-tunnus 2267217-4)

Tuohistanhua 4 C 15

02710 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Annika Pylvänäinen

myynti@muskodesign.fi

Rekisterin nimi:

Musko Design verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään ainoastaan Musko Designin ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tietoja voidaan käyttää Musko Designin toiminnan kehittämiseen, analysoimiseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tilaustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Tilaustiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta Musko Designin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus:

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.